Jednonápravové kejdové cisterny

Attribute Type Value
id string 12413
contentobject_id string 1803
creator_id string 14
version string 5
status string 1
created string 1475847345
modified string 1475847360
workflow_event_pos string 0
user_id string 0
language_mask string 33
initial_language_id string 32
creator object[eZContentObject] Object
>id string 14
>section_id string 2
>owner_id string 14
>contentclass_id string 4
>name string 'Administrator User'
>is_published string 0
>published string 1033920830
>modified string 1547814280
>current_version string 4
>status string 1
>remote_id string '1bb4fe25487f05527efa8bfd394cecc7'
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(4)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'User'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(5)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean false
>can_pdf boolean false
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(5)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 13
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 15
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'cze-CZ'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'user'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'fre-FR'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'fre-FR'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[ { locale: 'fre-FR', name: 'Français (France)' } ]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 1
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
name string 'PICHON Slurry Tankers 2016-10 - CZ'
version_name string 'PICHON Slurry Tankers 2016-10 - CZ'
main_parent_node_id string 1695
contentobject_attributes array Array(8)
>0 object[eZContentObjectAttribute] Object
>1 object[eZContentObjectAttribute] Object
>2 object[eZContentObjectAttribute] Object
>3 object[eZContentObjectAttribute] Object
>4 object[eZContentObjectAttribute] Object
>5 object[eZContentObjectAttribute] Object
>6 object[eZContentObjectAttribute] Object
>7 object[eZContentObjectAttribute] Object
related_contentobject_array array Array(0)
reverse_related_object_list array Array(0)
parent_nodes array Array(1)
>0 object[eZNodeAssignment] Object
can_read boolean false
can_remove boolean false
data_map array Array(8)
>name object[eZContentObjectAttribute] Object
>description object[eZContentObjectAttribute] Object
>file object[eZContentObjectAttribute] Object
>width object[eZContentObjectAttribute] Object
>height object[eZContentObjectAttribute] Object
>nb_page object[eZContentObjectAttribute] Object
>image object[eZContentObjectAttribute] Object
>tags object[eZContentObjectAttribute] Object
node_assignments array Array(1)
>0 object[eZNodeAssignment] Object
contentobject object[eZContentObject] Object
>id string 1803
>section_id string 3
>owner_id string 14
>contentclass_id string 28
>name string 'PICHON Slurry Tankers 2016-10 - CZ'
>is_published string 0
>published string 1331822992
>modified string 1475847360
>current_version string 5
>status string 1
>remote_id string 'e9ccee69a2b2d376a14d8bf88cf37fca'
>language_mask string 33
>initial_language_id string 32
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(5)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Fichier'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(8)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean true
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(8)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 1695
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 1734
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'cze-CZ'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'file'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'cze-CZ'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'cze-CZ'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[ { locale: 'cze-CZ', name: 'Czech' } ]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 1
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
initial_language object[eZContentLanguage] Object
>id string 32
>name string 'Czech'
>locale string 'cze-CZ'
>disabled string 0
>translation object[eZContentLanguage] Object
>locale_object object[eZLocale] Object
>class_count string 0
>object_count string 111
language_list array Array(1)
>0 object[eZContentObjectTranslation] Object
translation boolean false
translation_list array Array(1)
>0 object[eZContentObjectTranslation] Object
complete_translation_list array Array(1)
>0 object[eZContentObjectTranslation] Object
temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>node_id NULL
>parent_node_id string 1695
>main_node_id NULL
>contentobject_id string 1803
>contentobject_version string 5
>contentobject_is_published boolean false
>depth integer 1
>sort_field string 2
>sort_order string 1
>priority integer 0
>modified_subnode integer 0
>path_string NULL
>path_identification_string NULL
>remote_id string '356fc5b8333c66a24da8763045637693'
>is_hidden boolean false
>is_invisible boolean false
>name string 'PICHON Slurry Tankers 2016-10 - CZ'
>data_map array Array(8)
>object object[eZContentObject] Object
>subtree NULL
>children NULL
>children_count NULL
>view_count integer 0
>contentobject_version_object object[eZContentObjectVersion] Object
>sort_array array Array(1)
>can_read boolean true
>can_pdf boolean true
>can_create boolean false
>can_edit boolean false
>can_hide boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_add_location boolean false
>can_remove_location boolean false
>can_view_embed boolean false
>is_main boolean true
>creator object[eZContentObject] Object
>path_with_names string ''
>path array Array(0)
>path_array array Array(0)
>parent object[eZContentObjectTreeNode] Object
>url string ''
>url_alias string ''
>class_identifier string 'file'
>class_name string 'Fichier'
>hidden_invisible_string string '-/-'
>hidden_status_string string 'Visible'
>classes_js_array string ''''
>is_container string 0
Tonne à lisier simple essieu, un matériel agricole PICHON

Tato řada je navržena pro uživatele, kteří nepožadují cisterny s velkým objemem. Tento typ zařízení  je většinou volen zákazníky s kratšími dopravními vzdálenostmi (0 až 6 km) mezi místy pro plnění a aplikaci, potažmo zákazniky  omezenými výkonovými parametry tažného prostředku, či v provozech s nižšími celkovými objemy přepravované hmoty.

Výkon traktoru a požadovaný režim používání stroje (zaměření na přepravu, aplikaci, služby apod.) jsou  důležitými faktory při výběru výrobků z této řady.

Tento typ zařízení je určen pro použití v zemědělství, zemědělsko-průmyslových odvětvích a v komunálních službách.

Společnost PICHON dodává standardně jednonápravové cisterny  s objemy v rozmezí od 2600 do 11350 litrů, s možností osazení různých plnících systémů  (vývěvy, čerpadla, kombiagregáty atd) aplikačních systémů (aplikátory, rozstřikovací koncovky atd.) včetně možnosti vybavit stroj širokou škálou volitelných komponent  a příslušenství .

Obrázky

Datový list

• nádrž splňující normu DESP 97/23/CE
• integrovaný podvozek
• vnitřní a vnější pozinkovaný povrch
• značka oceli S235JRG2 Třída 1
• nádrže < 6050 l : bez vlnolamu
• nádrže o objemu 6050 a 8100 litrů: 1 přepážka
• nádrže o objemu 10400 až 11350 litrů: 2 přepážky
• V závislosti na kapacitě (objemu), mohou být uživatelé odkazováni na příslušné platné předpisy.

Nádrž Průměr nádrže (mm) Tloušťka materiálu nádrže Tloušťka materiálu podvozku Délka nádrže
3050 L Ø 1 100 5 mm 8 mm 3,19 m
4050 L Ø 1 250 5 mm 8 mm 3,20 m
5150 L Ø 1 400 5 mm 8 mm 3,35 m
6050 L Ø 1 400 5 mm 8 mm 3,95 m
7150 L Ø 1 500 6 mm 8 mm 4,35 m
8100 L Ø 1 500 6 mm 8 mm 4,90 m
8100 L (zapuštěná nádrž) Ø 1 500 6 mm 8 mm 5,00 m
10400 L Ø 1 600 6 mm 10 mm 5,60 m
10400 L (zapuštěná nádrž) Ø 1 600 6 mm 10 mm 5,75 m
10400 L (zapuštěná nádrž) Ø 1 700 7 mm 12 mm 5,20 m
11350 L Ø 1 700 7 mm 12 mm 5,70 m
11350 L (zapuštěná nádrž) Ø 1 700 7 mm 12 mm 5,70 m / 5,80 m
11350 L (zapuštěná nádrž) Ø 1 800 8 mm 12 mm 4,90 m
2600 L Viti Ø 1 250 5 mm 8 mm 2,20 m
3050 L Viti Ø 1 250 5 mm 8 mm 2,50 m
4050 L Viti Ø 1 250 5 mm 8 mm 3,20 m

• základní příslušenství
• řešení pro čerpání
• řešení pro aplikaci
• volitelné vybavení

© 2011 SAMSON AGRO SASU