Praktické informace
PICHON
  • Ústředna : +33 (0)2 56 45 21 00
  • Fax : +33 (0)2 56 45 21 20
  • Prodej : (+42) 07 77 751 100
PICHON S.A. Boulevard André Malraux, Landivisiau - France Vyhledejte společnost na mapě(Google Maps) GPS souřadnice : Východní délka : 48°30'51" N Severní šířka : 48°30'56" O

Právní aspekty

Zodpovědný vedoucí pracovník:  Michel Pichon

Vedoucí úseku: Aurélien NUCERA

Název:

ETS MICHEL PICHON
Boulevard André Malraux - CS 40114
29401 LANDIVISIAU CEDEX, FRANCE
Tél : + 33 (0) 2 56 452 100
Fax : + 33 (0) 2 56 452 120
Společnost s ručením omezeným se základním kapitálem € 1,583,334
RCS Brest 348 924 994 - kód NAF 2830Z

Stránky vytvořil Intuiti.

Hostující subjekt: Orange Business Services www.orange-business.com

Všeobecné obchodní podmínky

Využitím této webové stránky vyjadřujete souhlas s obecnými podmínkami a s příslušným varováním. Souhlasíte s tím, že se vyhnete používání tohoto webu pro nezákonné účely nebo účely, které jsou zakázány zákonem nebo zákonnými a smluvními podmínkami.

Obsah

Společnost ETS MICHEL PICHON věnuje značnou pozornost přesnosti informací na svých webových stránkách a vyvíjí veškeré své úsilí k tomu, aby zachovávala aktuálnost informací na těchto stránkách. Společnost si vyhrazuje právo opravovat obsah těchto stránek, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění.

Nicméně, společnost ETS MICHEL PICHON nezaručuje, že zde obsažené informace budou vždy přesné a kompletní.

Společnost ETS MICHEL PICHON odmítá nést jakoukoliv zodpovědnost za nepřesnosti nebo opomenutí a rovněž za škody vyplývající z podvodného vniknutí třetích stran, které povedou ke změnám informací zveřejněných na těchto webových stránkách.

Společnost ETS MICHEL PICHON za žádných okolností neponese žádnou zodpovědnost za přímé nebo nepřímé škody nebo ztráty vyplývající z cizího přístupu na tyto stránky.

Autorská práva a/nebo práva na fotografie, kresby a grafiku

Všechna práva na texty, obrázky, animace, loga, videa, zvuky, grafiku, ilustrace, plány a dokumenty ke stažení a rovněž všechna práva na veškerý obsah stránek www.pichon-industries.com, včetně publikování na těchto webových stránkách, jsou rezervována společností ETS MICHEL PICHON. Tyto materiály jsou chráněny autorským právem a nesmějí být třetími stranami použity, kopírovány, pozměňovány nebo distribuovány  pro komerční účely.

Pokud společnost ETS MICHEL PICHON neuvede jinak, pak jsou veškeré záležitosti jako loga, registrační značky, firemní značky, názvy výrobků, nápisy a emblémy, chráněny a jako takové nemohou být použity bez zvláštního předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti ETS MICHEL PICHON pro reklamní účely nebo pro účely veřejného šíření informací.

V důsledku toho nesmí být žádný z těchto předmětů jakýmkoliv způsobem reprodukován, modifikován, šířen, komerčně využíván nebo znovu používán bez předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti ETS MICHEL PICHON. Jako žádost o povolení k použití nebo pro příslušné informace prosíme použijte náš kontaktní formulář.

Všechny odkazy na stránkách společnosti ETS MICHEL PICHON, které se týkají jiných poskytovatelů služeb, jsou uvedeny pouze za účelem většího pohodlí uživatelů. Nicméně, společnost ETS MICHEL PICHON nepřijímá žádnou zodpovědnost za obsah takových stránek. Přítomnost odkazů na stránky třetích stran nesmí být považována za doporučení nebo schvalování těchto stránek či informací a obsahu, které tyto stránky obsahují. Jen uživatel sám je zodpovědný za používání těchto odkazů.

Používání těchto stránek nesmí mít za následek jakýkoliv smluvní nebo jiný vztah mezi společností ETS MICHEL PICHON a uživatelem. Společnost ETS MICHEL PICHON si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v obsahu a formátu těchto webových stránek.

Ochranné známky

Názvy jako PICHON, ETS MICHEL PICHON, názvy sortimentu společnosti PICHON a názvy souvisejících produktů a služeb jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti ETS MICHEL PICHON.

Ostatní značky jsou rovněž zmiňovány. Tyto značky jsou obecně označovány pomocí velkých písmen. Tyto značky jsou používány společností ETS MICHEL PICHON buď se souhlasem jejich majitele, nebo jako jednoduché označení výrobků a služeb z nabídky společnosti ETS MICHEL PICHON.

Rozmnožování, napodobování, použití nebo zobrazování těchto značek bez předchozího souhlasu společnosti ETS MICHEL PICHON, nebo souhlasu příslušných vlastníků, naplňuje skutkovou podstatu padělatelského činu.

Osobní údaje

Pokud jsou uživatelé stránek společnosti ETS MICHEL PICHON požádáni, aby poskytli své osobní údaje, pak mohou být tyto informace poskytovány pouze na základě dobrovolnosti. Tyto údaje budou považovány za důvěrné a bude s nimi zacházeno v souladu s podmínkami zákona vztahujícího se k ochraně osobních údajů.

Uživatelé stránek www.pichon-industries.com  - www.pichon-occasions.com  - www.pichon-sav.com  mají právo na přístup a úpravu údajů týkajících se své vlastní osoby, a to v souladu se zákonem ze dne 6. ledna 1978, který se vztahuje k informační technologii a k pravidlům osobní svobody. Více informací o tomto zákonu naleznete na webové stránce CNIL.

Úpravy všeobecných podmínek

Společnost ETS MICHEL PICHON si vyhrazuje právo provádět změny na svých stránkách a ve Všeobecných podmínkách. Společnost si rovněž vyhrazuje právo provádět na těchto místech příslušné aktualizace. Tyto změny a aktualizace se aplikují směrem k uživatelům. Uživatelé jsou proto povinni pravidelně tyto stránky kontrolovat, aby byli náležitě seznámeni s platnou verzí těchto Všeobecných podmínek.

© 2011 PICHON